SOSYAL SORUMLULUK

Çevresel ve Toplumsal Sorumluluklar Çevresel kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilir. Doğal kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar yerine getirilir. Yatırım kararlarında çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesinin yaratacağı sonuçlar göz önünde bulundurulmaktadır. Müşteri ile İlgili Sorumluluklar Müşteriye sağlanan ürün veya hizmet konusundaki verilen sözler tutulur, anlaşmalara ve bu konudaki yaslara uyulur. Eski ya da yeni müşterilere ait gizli bilgiler, ilgili tarafın onayı olmadan açıklanmaz.