ÇEVRE POLİTİKASI

Egem Ambalaj, imalat yöntemlerinin çevreye olan etkilerinin azaltılması ve giderilmesinin gerekliliğini benimsemiş ve bunu üretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

EGEM AMBALAJ olarak; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, ilgili tüm yasal şartlara uygunluğu, çevresel kirliliği önlemeyi, her sahadaki potansiyel ve performansımızı daima geliştirmeyi ve süreçlerin etkinliğini arttırarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz:

  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır.
  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.
  • Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.
  • Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.
  • “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” nin tüm gerekleri yerine getirilir.
  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunulur.
  • Sadece çevre korumakla kalınmaz, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılınım sağlanır, bu amaçla projeler oluşturulur ve/veya oluşturulan projeler destek verilmeye çalışılır.