İNSAN KAYNAKLARI

İK Vizyonumuz

Çalışanlarımıza güvenli ve keyifli bir çalışma ortamı yaratarak, başarıda en büyük etken olan, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirerek, gelecekte daha üst görevlere hazırlanabilmelerini sağlamak.

İK Misyonumuz

” Doğru işe Doğru İnsan ” anlayışıyla çalışan tatminini ön planda tutarak, bireysel ve profesyonel gelişimlerini sağlayarak EGEM’ i misyonuna taşıyacak yetenekli, yaratıcı insan gücü oluşumunu sağlamaktır.

İK Politikamız

İnsan Kaynakları politikamızın amacı;  müşteri odaklı ve sosyal duyarlılığı yüksek insan yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirerek, EGEM’ i geleceğe taşımak, takım çalışmasını, yaratıcılığı, verimliliği destekleyerek, en çok tercih edilen ve bunu sürekli koruma anlayışına sahip olmaktır.

EGEM’ de Kariyer:

K A R İ Y E R

Adaylarımızda aradığımız ortak nitelikler;

·         Değişime ve gelişime açık,

·         Sonuç odaklı,

·         Takım çalışması başarısına inanan ve değer veren,

·         İnsan ilişkilerinde başarılı, etkili iletişim becerisine sahip, ·         Yaptığı işe değer katan,

·         Yeniliklere açık, nitelikli çalışanları bünyemize dahil ederek Şirketimizi geleceğe taşımak.

İlkelerimiz;

·         Müşteriye katma değer kazandırma ilkesini önde tutarak, müşteri ilişkilerini ve iş düzenini bu düşüncede oluşturmak.

.          Çalışanların sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “müşteri memnuniyeti”, “karlılık”, gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek,

·         Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,

·         Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

·         Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

·         İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

·         Doğal Kaynakları verimli kullanan ve çevre bilinci yüksek, topluma örnek davranışlar sergileyen ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek,

·         Çalışanlarımızın, kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.

İş Fırsatları

İşe alma sürecindeki amacımız, bizlerle çalışmak isteyenleri ” Doğru İşe Doğru İnsan “ prensibiyle değerlendirmektir.

EGEM, iş başvurusu yapanlara işe alma sürecinde hiçbir ayırım gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlar.

Kariyerinize yön vermek, kendinizi geliştirebileceğiniz pozisyonlarda görev almak istiyorsanız, CV’ inizi  [email protected] ‘e gönderebilirsiniz.